หน้าหลัก > Brand History
Brand History

 

ภูตะวัน ที่นี่เราเชื่อว่า ยิ่งเราใกล้ชิดธรรมชาติมากเท่าไร
เรายิ่งสามารถเติมเต็มพลังบวกได้มากเท่านั้น

ภูตะวัน เราคัดสรรวัตถุที่ดี และปลอดภัย ภายใต้คอนเซ็ปความเป็นธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

คือ ภูเขา

สื่อถึง ความมั่นคง และความสมดุล

คือ ดวงอาทิตย์

สื่อถึง พลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

พลังจากธรรมชาติ เพื่อความสมดุลและของร่างกายและจิตใจ

 

ภูตะวัน แบรนด์ที่พร้อมจะส่งมอบ พลังจากธรรมชาติ สู่คุณ

ด้วยวิธีการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สีเขียวอ่อน : เป็นสีของการงอกของเมล็ดพันธุ์พืช

สื่อถึง การเกิดใหม่ของจิตวิญญาณ ในการใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ

สีเขียวเข้ม : เป็นสีการเจริญเติบโต
เป็นต้นไม้ที่แข็งแรง

สื่อถึง การเติบโตของจิตวิญญาณในการใส่ใจสุขภาพ
และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สีเทา : เป็นสีของการย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุ

สื่อถึง ทุกสิ่งจะต้องสามารถย่อยสลายได้ ไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง
และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

สีดำ : เป็นสีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์
เป็นต้นไม้ที่แข็งแรง

สื่อถึง ทุกสิ่งสามารถกลับสู่ผืนดินได้อีกครั้ง ก่อเกิดเป็นวัฎจักรใหม่
กลายเป็นความเกื้อกูลกันระหว่าง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิด